HyperSnap-DX 8.16.04

HyperSnap-DX 8.16.04

HyperSnap-DX (SPB) – 8,8MB – Shareware –
HyperSnap is the fastest and easiest way to take screen captures from Windows screen and full screen games, and text capture (TextSnap™) from places where normal text copy is not possible. HyperSnap combines the power of a first-class screen capture application with an advanced image editing utility - wrapped into one easy-to-use tool!

Tổng quan

HyperSnap-DX là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi HyperSnap-DX (SPB).

Phiên bản mới nhất của HyperSnap-DX là 8.16.04, phát hành vào ngày 07/02/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/06/2011.

HyperSnap-DX đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 8,8MB.

HyperSnap-DX Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho HyperSnap-DX!

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
HyperSnap-DX (SPB)
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại